FR | NL

Onze nieuwe website vind je hier

PERSBERICHT CAMPAGNE 400DAKEN

Burgers gaan op zoek naar oplossingen met Challenge Citoyen 2018

OPGELET: ERRATUM IN BIJLAGE VOOR DE GRAFIEK OP PAGINA 10
Bevraging daklozen in Brussel, alarmerende resultaten

Brussel, 14 december 2017. 32% van de in Brussel levende dakloze mensen heeft een hoge kwetsbaarheid. 65% hebben al meer dan een jaar geen vaste woning meer gehad. 22% kan nie tin levensnoodzakelijke behoeften voorzien als zich wassen, zich omkleden, naar de wc gaan, …. Dat zijn enkele van de alarmerende vaststellingen van de actie « Een ontmoeting voor een woning » eind juni uitgevoerd door de campagne 400Daken.
Om het probleem ten gronde aan te pakken - het gebrek aan woningen - is het noodzakelijk te innoveren, en nieuwe oplossingen te zoeken. Daarom blijft de campagne een beroep doen op het enthousiasme en de creativiteit van het publiek en lanceert ze nu de ‘Chalenge citoyen 2018: Laat ons samen woonsten creëren » (https://vimeo.com/247157827/7b8afaff53)
www.400Daken.brussels

Eerste resultaten actieweek “Een ontmoeting voor een woning”

Brussel, 5 juli 2017. Sinds 2008 is het aantal mensen dat in Brussel op de straat overnacht, gestegen van 269 tot 707 in 2016 (cijfers La Strada). Tijdens de actie ‘Een ontmoeting voor een woning’ van afgelopen week, gingen vrijwilligers en professionele straathoekwerkers in gesprek met die mensen. Bedoeling was te luisteren naar hen en beter te begrijpen welke huisvestingsoplossingen nodig zijn voor deze categorie mensen. Daarnaast had de actie ook als bedoeling zowel de mensen in dakloosheid zelf als burgers/vrijwilligers te betrekken in het proces om oplossingen te vinden voor deze situatie.

Er werd contact gelegd met 540 mensen, waarvan 299 deelnamen aan de bevraging. De meerderheid van die mensen, 85%, zijn mannen. De jongste geïnterviewde was 16 jaar en de oudste 76. De gemiddelde leeftijd was 43 jaar. Meer dan 75% van de ondervraagde personen verklaarden gewoonlijk buiten te overnachten. 60% zeggen aan een chronische ziekte te lijden. En één persoon op twee zegt al last gehad te hebben van agressie sinds ze dakloos zijn.

Dit zijn nog ruwe resultaten, gebaseerd op de eigen antwoorden van de dakloze mensen. Een meer doorgedreven analyse wordt in de komende maanden uitgevoerd. Het rapport daarover volgt wellicht in het najaar. Die analyse zal ons in staat stellen op zoek te gaan naar meer gepersonaliseerde oplossingen voor huisvesting en begeleiding. Het is immers duidelijk dat de betreffende oplossingen voor mensen die lijden aan mentale gezondheidsproblemen, anders moeten zijn dan die voor mensen die op straat terechtgekomen zijn omwille van bijvoorbeeld fysieke gezondheidsproblemen of andere, niet-gezondheids gerelateerde problemen.

De volgende uitdaging voor de campagne 400Daken : woningen vinden!


De Brusselse campagne 400Daken heeft als doelstelling om tegen eind 2020 zo’n 400 vaste woonplaatsen te vinden voor mensen die vandaag op straat moeten slapen. Dat aantal refereert naar het aantal mensen die op straat sliepen in 2014, bij de vorige telling van La Strada.

De campagne 400Daken is een initiatief van Straatverplegers vzw, Habitat & Humanisme, Archi Human, Wederzijds Hulpbetoon Sint-Gillis, Le Forum – Bruxelles contre les inégalités, 4Wings Foundation en staat open voor al wie mee wil werken aan het einde van dakloosheid.
De campagne 400Daken 
op zoek naar woningen én vrijwilligers!


Meer daklozen huisvesten mogelijk dankzij nieuwe pistes.


Brussel, 11 mei 2017. 400 woningen vinden tegen eind 2020 voor de daklozen die in de Brusselse straten slapen, dat is de ambitie van de campagne ‘400Daken’. Die werd vandaag door verschillende Brusselse organisaties gelanceerd.
Een studie toont aan dat de huidige pistes om woningen voor deze doelgroep te voorzien, nog verder kunnen geoptimaliseerd worden. Daarnaast dienen zich innoverende manieren aan om extra woningen te creëren. De campagne 400Daken roept politici, publieke en private eigenaars en private investeerders op die zo snel mogelijk te ontwikkelen.
Om bovendien de prioritaire doelgroep voor dergelijke woningen beter af te bakenen, en zo aangepast mogelijke oplossingen te bieden, organiseert de campagne 400Daken eind juni de actie ‘Een ontmoeting voor een woning’. Daarvoor zoekt de campagne 350 vrijwilligers. Die kunnen zich inschrijven via de site www.reve-realite.org/400Daken.

Minstens 400 personen te huisvesten

De Brusselse campagne 400Daken stelt zich als doel om tegen eind 2020 zo’n 400 aangepaste woningen te vinden. Dat aantal refereert naar de telling van La Strada van 2014 die 400 mensen telde die effectief permanent op straat leefden. Daarnaast wil de campagne ook besluitvormers, huisvestingsmaatschappijen, eigenaars van bouwgronden en huurwoningen, investeerders en het grote publiek sensibiliseren om werk te maken van duurzame en aangepaste oplossingen om dit schrijnende maatschappelijk probleem, dat onmiddellijke en lange termijn gerichte actie vraagt, aan te pakken.

De 400 mensen waarvan sprake, leven permanent op straat en zijn daardoor uiterst kwetsbaar. Voor de leden van de campagne 400Daken is het primordiaal voor hen zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Die oplossing bestaat zowel in de creatie van bijkomende huisvestingsmogelijkheden als in de organisatie van de begeleiding van deze mensen, voor zover nodig, eens ze geherhuisvest zijn.

De campagne 400Daken staat niet op zichzelf maar maakt deel uit van een meer globale beweging. Ze sluit aan bij de Europese campagne voor een eind van de dakloosheid, gecoördineerd door de ‘Building and Social Housing Foundation’, in samenwerking met FEANTSA (Europese federatie van nationale verenigingen die werken met dakloze mensen).

De campagne 400Daken is een initiatief van Straatverplegers vzw, Habitat & humanisme, le Forum Bruxellois de la lutte contre la Pauvreté, Wederzijds Hulpbetoon Sint-Gillis, SMES-B, Archi-Human, 4Wings Foundation en individuele vrijwilligers. Andere geïnteresseerde organisaties zijn welkom om aan te sluiten.

‘Een ontmoeting voor een woning’: 350 vrijwilligers gezocht!

Een eerste actie in het kader van de campagne is de organisatie van de week ‘Een ontmoeting voor een woning’ van 26 tot 29 juni. Tijdens die week worden de daklozen in Brussel bevraagd om meer te weten te komen over hun specifieke situatie en hun behoeften. Om daarbij te helpen, zoekt de campagne zo’n 250 à 350 vrijwilligers, die of ‘s avonds of overdag kunnen meehelpen. ‘s Avonds om effectief in gesprek te gaan met de mensen die op straat slapen, overdag om de resultaten van de interviews te helpen verwerken.


Wie hierover meer informatie wenst of zich als vrijwilliger wil aandienen voor de actie ‘Een ontmoeting voor een woning’, kan zich inschrijven via de website www.reve-realite.org/400daken.

Bijkomende woningen creëren, het kan!

Straatverplegers vzw en SMES-B bestelden afgelopen najaar een studie om bestaande en nieuwe huisvestingsoplossingen voor de doelgroep van het Housing First Brussels project in kaart te brengen. Die doelgroep cumuleert verschillende problematieken: leven op straat, mentale gezondheidsproblemen en een of meerdere verslavingen.
Conclusie van de studie: om de huisvesting voor de meest kwetsbaren op te lossen, moeten noodzakelijkerwijs verschillende sporen gevolgd worden en is er meer creativiteit nodig.

Wat al bestaat, maar beter kan

Uiteraard bestaan er al systemen om woningen ter beschikking te stellen voor mensen in precaire situaties: de geconventioneerde toewijzing van sociale woningen (art. 14), tijdelijke bewoning, en de samenwerking met Sociale Verhuurkantoren (SVK). Die systemen werken, maar kunnen nog verder geoptimaliseerd worden.

Nieuwe pistes

Maar de nood is groot en daarom is het tijd dat naast de bestaande systemen, naar meer gedurfde oplossingen wordt gekeken. Zo kan meer werk gemaakt worden van kleinere woningen als antwoord op het gebrek aan bouwgrond of te hoge kosten. Archi Human bijvoorbeeld, start met de bouw van kleinere wooneenheden met een hoge ecologische en architecturale waarde op stedelijk braakland. Straatverplegers vzw en andere organisaties ontwikkelen plannen voor modulaire wooneenheden.
Er zijn ook nog andere mogelijkheden: de ontwikkeling van kleine woonmodules in leegstaande kantoorgebouwen, de conventionering van studentenstudio’s in het kader van de bouw van studentenkamers, of een doorgedreven investering in de bouw van woningen voor sociale doeleinden.


De Brusselse campagne 400Daken heeft als doelstelling om tegen eind 2020 zo’n 400 vaste woonplaatsen te vinden voor mensen die vandaag op straat moeten slapen. Dat aantal refereert naar het aantal mensen die op straat sliepen in 2014, bij de vorige telling van La Strada.

De campagne 400Daken is een initiatief van Straatverplegers vzw, Habitat & Humanisme, Archi Human, Wederzijds Hulpbetoon Sint-Gillis, Le Forum – Bruxelles contre les inégalités, SoHoNet en 4Wings Foundation en staat open voor al wie mee wil werken aan het einde van dakloosheid.
400Daken is een campagne van